دانلود رمان سلام بچه ها بیاین حرف بزنیم از خودمون از دلامون رویاهامون ........................... http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com 2015-05-23T16:45:19+01:00 text/html 2015-05-23T06:12:47+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com نوید LOVE معرفی خودم http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/987 <P>سلام من نوید هستم&nbsp; امروز عضو این سایت شدم&nbsp; امیدوارم مطالبی که در آیینده میزارم راضی کننده باشه <IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;دیگه نمیدونم چی بگم فعلا همین داشته باشید تا بعد</P> text/html 2015-03-18T12:45:51+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com امیرحافظ* سبزوار سال 1393بر همه شما عزیزان مبارک http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/890 <p align="justify"><font size="3"><font color="#33ff33">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.gifs.toutimages.com/images/nature/fleurs/fleur_001.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"><img alt="" src="http://www.gifs.toutimages.com/images/nature/fleurs/fleur_001.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"><img alt="" src="http://www.gifs.toutimages.com/images/nature/fleurs/fleur_001.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"><img alt="" src="http://www.gifs.toutimages.com/images/nature/fleurs/fleur_001.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"> <img alt="" src="http://upload7.ir/images/54597109610109806151.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"><img alt="" src="http://www.gifs.toutimages.com/images/nature/fleurs/fleur_001.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"><img alt="" src="http://www.gifs.toutimages.com/images/nature/fleurs/fleur_001.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"><img alt="" src="http://www.gifs.toutimages.com/images/nature/fleurs/fleur_001.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"><img alt="" src="http://www.gifs.toutimages.com/images/nature/fleurs/fleur_001.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"></font></font></p> <p align="justify"><font size="3"><font color="#33ff33">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font><font size="3"><font color="#33ff33">&nbsp;&nbsp; </font></font><img alt="" src="http://upload7.ir/images/30702208621793553354.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"><font size="3"><font color="#33ff33">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></p> <p align="justify"><img alt="" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/891.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"></p> <p align="justify"><font color="#3366ff" size="3">گلها همه با اذن تو برخواسته اند / از بهر ظهور تو خود آراسته اند<br>مردم همه در لحظه تحویل،بی شک/ اول فرج تو را ازخدا خواسته اند...<br>نوروز ۹۳ مبارک ، به امید ظهور صاحب الزمان(آمین)<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></p> <div class="irc_mutc"><img alt="" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/891.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"></div> <div class="irc_mutc"><font color="#cc0000"><font size="4">او</font></font><font color="#cc0000"><font size="4">ل هر چی سلام</font> <a href="http://www.msnhiddenemoticons.com/free-hidden-msn-emoticons/download.aspx?id=1763"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id="ctl00_ctl00_1763" src="http://www.msnhiddenemoticons.com/Library/extra_large/large_mix/default/hello2.GIF"></a></font></div> <p align="justify"><img style="FONT-SIZE: 9pt" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/tiere/wassertiere/wassertier31.gif">&nbsp;<font size="3"><font color="#33ff33">از طرف نویسندگان وبلاگ رمان خونهااااا</font>:</font><font size="2"><font color="#3366ff">پیشاپیش شروع سال </font></font></p> <p align="justify"><font size="2"><font color="#3366ff">هزارو</font></font><font size="2"><font color="#3366ff">سیصد</font></font><font size="2"><font color="#3366ff">و</font></font><font size="2"><font color="#3366ff">نودو سه </font></font><font size="2"><font color="#3366ff">رو</font></font><font color="#3366ff" size="2">&nbsp;به همه </font><font color="#3366ff" size="2">بچه های وبلاگ رمان خونهاااا وخانواده محترمشون </font></p> <p align="justify"><font color="#3366ff" size="2">تبریک عرض میکنیم.</font><font color="#3366ff" size="2">وامیدواریم که </font><font color="#3366ff" size="2">سالی </font></p> <p align="justify"><font color="#3366ff" size="2">پر از پول ،پر از شادی ،پر از سورپرایز ،</font><font color="#3366ff" size="2">پر از موفقیت داشته باشید<img style="FONT-SIZE: 9pt" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/tiere/wassertiere/wassertier31.gif"></font></p> <p><img alt="" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/891.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"></p> <p align="justify"><font size="3"><font color="#33ff33">دوم:،امیدوارم قلب مهربون وپاک شمادوستان گل&nbsp;صدتا عید</font></font></p> <p align="justify"><font color="#33ff33" size="3">نوروز دیگه بتپه،و در کنار عزیزانتون باشید<a href="http://www.picturesanimations.com/valentine/0/0-hart-loveyou2.gif"><img style="WIDTH: 179px; HEIGHT: 140px" alt="0-hart-loveyou2.gif" src="http://www.picturesanimations.com/v/valentine/0-hart-loveyou2.gif" height="211" width="177" border="0"></a></font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p><font size="2"><img alt="" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/891.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"></font></p> <p><font color="#ff0000"><font size="2">درضم لحظه تحویل سال <font color="#33ff33">۱۳۹4</font>: ساعت رسمی</font><font size="2">&nbsp;جمهوری اسلامی ایران ساعت</font></font></p> <p><font color="#ff0000"><font size="2"><font color="#33ff33">&nbsp;2</font> و <font color="#33ff33">15 </font>دقیقه و<font color="#33ff33"> 11</font> ثانیه روز&nbsp; شنبه <font color="#33ff33">1</font> فروردین 1394 </font><font size="2">هجری شمسی </font><font size="2">مطابق</font></font></p> <p><font color="#ff0000" size="2"><font color="#33cc00">&nbsp;30</font> جمادی الاولی <font color="#33cc00">۱۴۳6</font> هجری قمری و <font color="#33cc00">۲1</font> مارس <font color="#33cc00">2015</font> میلادی است</font></p> <p><img alt="" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/279.gif" hspace="0" align="bottom" border="0">&nbsp;</p> <p align="justify"><font color="#cc33cc" size="3">اینم یه بز...الیته از نوع بز کوهی</font><font color="#cc33cc"><font size="3"> </font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><font color="#cc33cc"><font size="3"> به مناسبت سال بز</font></font><br></p> <p align="justify"><img src="http://www.picturesanimations.com/t/true_deer/14.gif" alt="14.gif" border="0"></p> <p align="justify"><img alt="" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/279.gif" hspace="0" align="bottom" border="0">&nbsp;</p> <p align="justify"><font size="2">اینم از زمستون ...برو به سلامت&nbsp;،حالا نوبت <font color="#33ff33">بهارو</font> حاجی فیروز خودمونه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></p> <p align="justify"><img class="alignnone size-full wp-image-6335" alt="Pic eyde noroz (5)" src="http://maskanesabz.com/wp-content/uploads/2014/03/Pic-eyde-noroz-5.jpg" height="450" width="323"></p> <p align="justify"><font size="3">اینم حاجی فیروز از نگاه طنز<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></p> <p align="justify"><a href="http://namnak.com/1407-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-+-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%21.html#"><img alt="کاریکاتور-عید-نوروز-+-عکس!" src="http://files.namnak.com/images/fun/other/13911230/8.jpg"></a></p> <p align="justify"><img alt="" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/891.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"></p> <p><font color="#3366ff" size="3">کلی خرج افتاد گردنم گروه آوازو ،عکاسو غیره خبر دادم بیان وب تو این گرونی مگه پیدا میشد</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/40.gif"><font color="#3366ff" size="3"> خخخخ.</font></p> <p><font color="#3366ff" size="3">اینم عیدی ما&nbsp;نویسنده های</font><font color="#3366ff" size="3">&nbsp;وب به شما دوستداران این وبلاگ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"></font></p> <p><u><font color="#0066cc"><img alt="" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/891.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"></font></u></p> <p align="center"><font color="#ff0000" size="2">اینم از گروه آواز<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">ازبلادکفر بیدن ها،از 4ماه قبل هماهنگ کردم که برا روز عید بیان وبلاگ نمی یومدن که نمی دونین چه خون به جیگری برام دادن </font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/40.gif"><font color="#ff0000" size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></p> <p><font color="#3366ff" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><a href="http://yagot10000.blogfa.com/"><span style="FONT-SIZE: 12px"><img style="WIDTH: 479px; HEIGHT: 120px" alt="003.gif" src="http://www.picturesanimations.com/s/showband/003.gif" height="120" width="534" border="0"></span></a></span></font></p> <p><font color="#3366ff"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font size="2"><img alt="" src="http://oshelam.persiangig.com/image/joda%20saze%202/865jbx0.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"><u><font color="#0066cc">&nbsp;</font></u></font></span></font></p> <p><font color="#33cc00" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">اینم سبزه هم گذاشتم به امید اینکه همیشه زندگیتون سبز باشه و مثل پاییز نباشه</span></font></p> <p><font color="#33cc00" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">که خشکیده باشید.آمــــــــــــــــــــین</span></font></p> <p><font color="#3366ff" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" src="http://fantasyflash.ru/anime/butterfly/image/butterfly76.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"><img style="MARGIN-TOP: -2px; WIDTH: 212px; HEIGHT: 181px; MARGIN-LEFT: 0px; MARGIN-RIGHT: 0px" class="rg_i" name="B6Y8Y1lUt_TUZM:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYU4FHdUfIdaYT-u9-C_ob_pS2ULyHRFAaLo2HzTVVfn2A5k63hQ" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYU4FHdUfIdaYT-u9-C_ob_pS2ULyHRFAaLo2HzTVVfn2A5k63hQ" data-sz="f"><img alt="" src="http://fantasyflash.ru/anime/butterfly/image/butterfly76.gif" hspace="0" align="bottom" border="0">&nbsp; </span></font></p> <p><font color="#3366ff"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font size="2"></font></span></font></p> <p><font size="3"><font color="#ff0000"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font size="2"><img alt="" src="http://oshelam.persiangig.com/image/joda%20saze%202/865jbx0.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"></font></span></span></font></font></p> <p><font color="#3366ff" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">خوب بچه ها امیدوارم سال خوبی داشته باشید،بدی خوبی دیدی از ما، از بقیه،</span></font></p> <p><font color="#3366ff" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ببخشید وحلال کنید؟</span></font><font color="#3366ff" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">باشه </span></font><font color="#3366ff" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">بچه هاقبول؟اینجوری توی سال جدید با دلی پاک وبدون کینه</span></font></p> <p><font color="#3366ff" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp;وغصه پا&nbsp;میزارید واین مقدمه ای</span></font><font color="#3366ff" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp;میشه برا اینکه </span></font><font color="#3366ff" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">سال خوب شروع کنید</span></font></p> <p><font color="#3366ff" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp;وخوبتر هم پایان برسونید.چاکرم یاعلی</span></font></p> <p><font color="#3366ff" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><img alt="" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/279.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></font></p><font color="#3366ff" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"> <p><font size="3"><font color="#ff0000"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"></span></span></font></font><font color="#ff0000" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">اه یادم رفت&nbsp;یه چیز:خوب بابا میدونم سرتون خوردم،&nbsp;زیاد حرفیدم یکم دیگه تحمل کن </span></span></font></p> <p><font color="#ff0000" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">سفره عید بچینم </span></span></font><font color="#ff0000" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">تموم میشه خخخخخ</span></span></font></p> <p><font color="#ff0000" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">بیا دیدی تحمل کردی تموم شد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">،اینم سفره</span></span></font></p> <p><font size="3"><font color="#ff0000"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><img style="WIDTH: 307px; HEIGHT: 240px" src="http://hamedarham.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D9%86/7sin.jpg" height="283" width="306"></span></font></font></p> <p><font size="3"><font color="#ff0000"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><img alt="" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/891.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"></span></font></font></p> <p><font size="3"><font color="#ff0000"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">اوه نزن بابا .....خوب یه چی یادم رفت<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif">باور کن مهمه وگرنه نمیگفتم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></span></font></font></p></span></font> <p><font color="#3366ff" size="3"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp;</span></font><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font size="2"><font size="3"><font color="#3366ff"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">خوب حالا در آخر همه جمع شید،عکاس هم خبر کردم توی سال</span></font><font color="#3366ff"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"> 93 </span></font></font></font></span></p><font size="2"> <p><font color="#3366ff" size="3"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">یه عکس دسته جمعی&nbsp; یادگاری بگیریم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></span></font></p> <p><font color="#3366ff" size="3"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">فقط شلوغ نکنید یکی یکی بیاین<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></span></font></p> <p><font color="#3366ff" size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><img style="FONT-SIZE: 9pt" alt="164.gif" src="http://www.picturesanimations.com/g/girls/164.gif" border="0"></span></font></p> <p><font color="#ff0000" size="3"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">اووه چقدر زیاد بودید خخخخخخخخ بابا تو عکس جا نمیشید...</span></font></p> <p><font color="#ff0000" size="3"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">تازه تیپ های خاک برسری</span></font><font size="3"><font color="#ff0000"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"> هم که </span><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">زدید..وای<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></span></font></font></p> <p><font size="3"><font color="#ff0000"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font size="2"><img alt="" src="http://oshelam.persiangig.com/image/joda%20saze%202/865jbx0.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"></font></span></span></font></font></p> <p><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font color="#33ff33">در آخر موقع دعا مارو یادتون نره که محتاجیم به دعا.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"></font></span></span></p> <p><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font color="#33ff33"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;باشید ولی عمرتون مثل&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> نباشه</font></span></span></p> <p><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font color="#33ff33">دوستداره همه شما،قر<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"> همه شما&gt;چاکریم یا علی</font></span></span></p></font> <p><font size="2"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font size="2"></font></span></span></font>&nbsp;</p> text/html 2015-03-17T05:19:47+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com mina تولدت مبارک امیرجان http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/904 <div align="center"><font size="4">سلام بچه های گل وبلاگ رمان خونها </font></div> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><br><br><font size="4">امروز روز تولد امیر جان من مثل امیر بلد نیستم پستهای&nbsp;جالب وقشنگ بزارم برا همین دیگه شرمنده روی همگی ام</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"><br><font size="4"><br></font></div> <div align="right"><br></div> <div align="center"><font size="4">&nbsp; </font></div> <div align="center"><img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8117161118/farapix_com_b339554b5e9aca68da4bdc2262c4c4b6_lsminpu2as413al3fe.jpg" hspace="0" align="bottom" border="0"><br></div><br> <div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font color="#cc0000" size="3"><b>امیر جان من وتمام نویسنده گان وخوانندگان این وبلاگ امیدوارم تولد صد سالیتو تو اینجا باهمدیگه جشن بگیریم</b></font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br><br><img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8117161742/www_roozgozar_com_2180.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="3">امروز خورشید شادمانه‏ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت،</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="3">قلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت <br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="3">فرشته آسمانی سالروز&nbsp; زمینی شدنت مبارک </font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/34.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/34.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/34.gif"></p><br> <div align="right"><br><br><br></div><br></div> text/html 2015-03-14T14:31:57+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com امیرحافظ* سبزوار تو زندگی دنبال کسی نباش که باهاش بتونی زندگی کنی...دنبال کسی باش که نتونی بدون اون زندگی کنی http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/974 <p><strong><font size="2"><font color="#FF0000" size="3">ادامه مطلب دوتا آهنگ برا دانلود گذاشتم</font><br></font></strong></p><p><strong><font size="2">اولی از یاس هست به اسم:(دیگه نیست)</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p><strong><font size="2">دومی از علی بابا سلطان رپ دیس لاو&nbsp; هست که عشقی سنگین میخونه</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></p><p><strong><font size="2">اینم از شروع امروز:</font></strong></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>صُب دُختره منو تو پارکینگ دید گفت :</strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>ماشینم چرا هـِی خاموش میشـه؟!</strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>گفتم : هوا ســَرده اول ی گــاز بده</strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>گفت : باشه فقط یواش بگیــر رو لُپـَـم جــاش</strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>نمونـه، زود کبــود میشـم</strong></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>.</strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>از صُب تا الان قرآن رو سَرمهِ</strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>الهی العفو</strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>الهی العفو</strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>الهی العفو</strong></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></p><br><strong></strong><p></p><p><strong><font size="2">فک کنم به جایی برسم که تنها ملاکم واسه ازدواج این باشه که<br></font><font size="2">طرف ایدز نداشته باشه </font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></p><p><br><strong></strong></p><p><font size="2"><strong>واکنش دختر ها بعد از مشاهده ی میمون بالای درخت :</strong></font></p><p><font size="2"><strong>- وای اون میمون رو ببین مهسا …. ای جوووونم چه نازه …</strong></font></p><p><font size="2"><strong>+ آره …. خییییلی بامزه و جیگره بذار یه عکس ازش بگیرم</strong></font></p><p><font size="2"><strong>.</strong></font></p><p><font size="2"><strong>.</strong></font></p><p><font size="2"><strong>حالا واکنش پسر ها بعد از مشاهده ی میمون بالای درخت :</strong></font></p><p><font size="2"><strong>- هوی اکبر بابات واسه چی بالای درخته ؟ </strong></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></p><p><font size="2"><strong>+ منتظر عمته </strong></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></p><p><br></p><p><font color="#FF0000"><strong><font size="2">امروز یه سر به کمد لباسام زدم دیدم<br>وضعیت لباسای پلوخوریم در حد خوردن تخم مرغ آپ پز هم نیستن </font></strong></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></p><font size="2"><p><br></p><p><strong><font size="2">رفیقم رفته خواستگاری ، تو اتاق دختره پرسیده شما نظرتون واسه مهریه چقده ؟</font></strong></p><p><strong><font size="2">رفیقم ام گفته من نظرم رو 2تا ربع سکه به نیت طفلان مسلم هستش !</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></p><p><br><strong></strong></p><p><font color="#FF0000" size="2"></font></p><p><font color="#FF0000" size="2"><strong><font size="2">یارو میگه دیشب داشتم با آنجلینا جولی چت می کردم</font></strong></font></p><p><font color="#FF0000" size="2"><strong><font size="2">باورم نمی شد خود خودش بود</font></strong></font></p><p><font color="#FF0000" size="2"><strong><font size="2">عکساشم مال خودش بود</font></strong></font></p><p><font color="#FF0000" size="2"><strong><font size="2">فقط نمی دونم شارژ ایرانسل میخواست واسه چی!!!!!!!!!!</font></strong></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"></p><p></p></font><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong><br></strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>دختره قیافش شبیه واشر سرسیلندر وانت پیکانه اونوقت کامنت گذاشته:</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>کسى را دوست دارم که قبل از اینکه ظاهر زیبا و فریبنده ام را بخواهد</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>قلب شکننده ام را دریابد آنوقت ظاهر زیبایم که هیچ دنیا را به</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong> زیرگامهایش خواهم ریختیعنى اگه من این اعتماد به نفس رو <br></strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>داشتما با مگس کش به اسراییل حمله میکردم!</strong></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></p><p><font color="#FF0000" size="4">یه متن قشنگ...یه حرف دل<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></font></p><p><font size="2">تا حرف عشق میشه من میرم، من سخت از این حرفا دورم...منم یه روز عاشقی کردم،</font></p><p><font size="2"> از وقتی عاشق شدم اینجورم...<font color="#3333FF">دارو ندارم پای عشقم رفت چیزی نموند جز درد نامحدود</font>،</font></p><p><font size="2"> <font color="#3333FF">این جای خالی که تو سینم هست قبلا یه روزی جای قلبم بود</font>...این روزگاربد کرده با قلبم،</font></p><p><font size="2"> کم بوده از این زندگی سهمم، دلیل میبافم برای عشق برای چیزی که نمیفهمم....</font></p><p><font size="2">از<font color="#3333FF"> آدمای شهر بی زارم چون با یکیشون خاطره دارم</font>، به من نگو با عشق بی رحمم...</font></p><p><font size="2"><font color="#3333FF">من زخم دارم تو نمیفهمی/</font>غریبه ام با این خیابونا، <font color="#3333FF">من از تمام شهر بیزارم</font>،</font></p><p><font size="2"> <font color="#FF0000">از هرچی رابطس میترسم از هرچی عشقه من طلبکارم/</font></font></p><p><font color="#3333FF" size="2">همین که قلبت تومور درد شد بدون از آه دله منه که ازش خاطره از تو رد شد...</font></p><p><font size="2">از وقتی عاشقش شدم ترسیدم..<font color="#FF0000">.از وقتی عاشقش شدم بد شد</font></font><br></p><p></p><font size="2"><strong></strong></font><p><strong><font size="2"><font size="5">ادامه مطلب برا دانلود اهنگ و خواندن مطالب دیگر</font><br></font></strong></p> text/html 2015-02-28T03:37:04+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com امیرحافظ* سبزوار ایستاده ام...بگذار سرنوشت راهش را برود....من همین جا کنار قولهایت، درست روبه روی دوست داشتنت ودر موقع نبودنت...محکم ایستاده ام/ http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/973 <font color="#3333FF" size="3">سلام</font> <font color="#FF0000" size="3">امروز 3تا اهنگ ادامه مطلب گذاشتم برا دانلود</font>، <br><br><font size="2">درضم من شنیدم از یه نفر که رپ میخرن...بعد سرچ کردم دیدم بله وبلاگ های فروش<br>&nbsp;رپ هم هستش...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif">دیدم تقریبا خودمم یکم استعداد تو نوشتن رپ دارم و خواستم بگم<br>&nbsp;اگه کسی اینجا رپ خون بود یا خواست تو آینده رپ بده بیرون و متن رپ نداشت میتونه از <br>من بخواد و اگه من تونستم بنویسم و بهش بفروشم،هم اون کمکش کردم هم خودم ب یه پولی<br>&nbsp;رسیدم چون دیگه از خیرش گذشتم ک خودم یه روز بخونم و اهنگ بدم بیرون، چون نه کسی <br>هست کمک کنه نه امکانش هست نه موقعیتش هست نه میدونم باید چیکار کنم/<br>خلاصه کسی خواست رپ برا خریدن،<br>&nbsp;<font size="3"><font color="#3333FF">به این شماره فقط اس بده</font> (<font color="#FF0000">09382478244)</font></font></font><br><font size="5"><br>خوب اینم از شروع پست:</font><br><br><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>به نظرم بهتره خانوما موقع گرفتن گواهینامه تو امتحان شهر</strong></span><br><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>یه عکس سه در چهار هم از سرهنگی که کارتشون را امضا کرده بگیرن</strong></span><br><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>بذارن تو داشبورد ماشیناشون</strong></span><br><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>چون آقایون خیلی می پرسن:</strong></span><br><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>آخه کی به تو گواهینامه داده؟</strong></span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong><br></strong></span></p><font size="2"><p><strong><font size="2">بعضی پرستارای زن جوری آمپول میزنن</font></strong></p><p><strong><font size="2">انگار بی شوهریشون</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><strong><font size="2">،</font></strong><strong><font size="2">شکست عشقیشون، </font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"><strong><font size="2">انحراف بینیشون،</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/44.gif"></p><p><strong><font size="2">ریزش موهاشون،</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"><strong><font size="2">جوش زیر پوستیشون،</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/66.gif"></p><p><strong><font size="2">خوشگلی دوس پسر همکلاسیشون،</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><strong><font size="2">درد زایمان ننشون</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></p><p><strong><font size="2">و هزار کوفت دیگشون تقصیر&nbsp; ماست !!!…</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><strong><font size="2"><br></font></strong></p><p><strong><font size="2">مسعولین رسیدگی کنن لدفن </font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><strong><font size="2">دوروزه نمیتونم رو صندلی بشینم</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></p><p><br></p></font><p><font color="#3333FF"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13px;"><strong>بعضی ازدختراهمچین زیرچشمشمون روخط میکشن که انگار قراره تو امتحان بیاد!</strong></span></font></p><font size="2"><p><strong><font size="2"><br></font></strong></p><p><strong><font size="2">همسایمون برای دخترش پرشیا صفر خریده </font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><strong><font size="2">O.o</font></strong></p><p><strong><font size="2">فک کنم دیگه وقتشه از تنهایی درش بیارم </font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><strong><font size="2">، سایه ام رو سرش باشه</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></p></font><font size="2"><p><strong><font size="2"><br></font></strong></p><p><font color="#FF0000"><strong><font size="2">یه دختره میشناسم&nbsp;بدون آرایش رفته واسه گواهینامه</font></strong></font></p><p><font color="#FF0000"><strong><font size="2">بهش دفترچه اعزام به خدمت دادن !</font></strong></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></p></font><p><br></p><p><strong><font size="2">دور نیست اون روزی که برن پیش ایرانسل برا تحقیقات قبل ازدواج</font></strong></p><p><strong><font size="2">که ببینن&nbsp;۲ تا&nbsp;۷ صبح با کی حرف میزدن !</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"></p><p><strong><font size="2"><br></font></strong></p><font size="2"><p><font color="#FF0000"><strong>از یه دختره خوشم ...حدود یک کیلومتری با هم راه رفتیم و صحبت کردیم</strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></font></p><p><font color="#FF0000"><strong><font size="2">بعدش یه بنز امد نگه داشت دختره گفت من تورو با ماشین عوض نمیکنم</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"></font></p><p><font color="#FF0000"><strong><font size="2">بعدش بنزه رفت دختره گفت :مگه رانندت نبود</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><strong><font size="2">؟منم گفتم :نههه!!!!!</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"><strong><font size="2">هیچی <br></font></strong></font></p><p><font color="#FF0000"><strong><font size="2">دیگه فکر کنم الان که دارم اینو مینویسم اون هنوز داره دنبال بنزه میدوه</font></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></p><p><font color="#FF0000"><strong><font size="2">بنده خدا منو با شخصیت اون یکی داستانه اشتباه گرفته بود فکر میکرد</font></strong></font></p><p><font color="#FF0000"><strong><font size="2"> اون راننده شخصی من هستش</font></strong></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><font color="#FF0000"><strong></strong><br></font></p><p><font size="4">خوب ادامه مطلب برا بقیه جملات و دانلود <font color="#FF0000">اهنگا </font>بیاین</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p></font> text/html 2015-02-16T13:02:28+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com امیرحافظ* سبزوار یکمم بخندیم بابا.....اعصابمو حالمو احوالمو..خلاصه همش پوکید/یه پست طنز هم بزارم حالو هوا عوض شه http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/972 <p><strong><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلام 25 بهمن محسن یگانه اومد شهرمون سبزوار بعد من گفتم باید حتما</font></strong></p><p><strong><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">باهاش عکس بگیرم و اگ بشه بزارم وبلاگ، کلی هم سعی کردم ولی نشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></font></strong></p><p><strong><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اوف ، تازه بلیط هم نداشتیم با زور بدبختی و پاچه خواری رفتیم داخل....<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></font></strong></p><p><br><strong><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بعد یه رفیقم که قیافه هیچی نداره و... دوست دخترش واسش بلیط 90 هزار</font></font></strong></p><p><strong><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تومنی خریده بود رفت داخل <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif">،اونم چه دوست دختر خوشکلی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"></font></font></strong></p><p><strong><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;تازه قربون صدقشم میرف با اینکه بلیطم خریده بود <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif">،مردم شانس دارن</font></font></strong></p><p><strong><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> والا...هیچی دیگه خواستم همینوبگم که خیلی خوش گذشت</font></font></strong></p><p><strong><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> و خیلی برامون جالب بود ک محسن یگانه اومده بود و دیدمش <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font></strong></p><p><font size="6" color="#3333FF">اینم از پست امروز:</font><br><strong></strong></p><p><font color="#FF0000"><strong><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دیروز داشتم نذری پخش میکردم در یه خونه رو زدم دختر آمد جلو در، نذری</font></strong></font></p><p><font color="#FF0000"><strong><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> رو برداشت تو چشام نگاه کرد با لبخند گفت انشاالله هر چی حاجت داری <br></font></strong></font></p><p><font color="#FF0000"><strong><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بهش برسی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">منم نامردی نکردم گفتم من فقط یه حاجت دارم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></font></strong></font></p><p><font color="#FF0000"><strong><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دختر چشاش گرد شد داش از حدقه بیرون میزدگفت: خوب چیه؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"></font></strong></font></p><p><font color="#FF0000"><strong><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">منم یکم مکث کردم با لبخند گفتم: آزادی مردم مظلوم غزه!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif">نمیدونم چرا <br></font></strong></font></p><p><font color="#FF0000"><strong><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">درو محکم بست<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"> و خدافظیم نکرد. فکر کنم اسراییلی بود!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></strong></font></p><p><br></p><p><font color="#3333FF"><strong><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">دختره عکسشو گذاشته سوار یه مازراتی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif">دوس پسرش داره <br></span></strong></font></p><p><font color="#3333FF"><strong><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">لپشو بوس میکنه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/40.gif">سرتاپای هر دوتا مارکدار !<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></span></strong></font></p><p><font color="#3333FF"><strong><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">زیر عکس نوشته با این چیزای کوچیک هم میشه شاد بود !<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"></span></strong></font></p><p><font color="#3333FF"><strong><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">عزیزم فازا ماذا هذا !؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/43.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/40.gif"></span></strong></font></p><p><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"><br><strong></strong></p><p><font color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong><br></strong></span></font></p><p><font color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>به داداشم اس ام اس دادم پول داری بهم قرض بدی برا شهریه دانشگام؟؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br></strong></span></font></p><p><font color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>نوشته : شرمنده اس ام است بد خط اومده <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></strong></span></font></p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><p><font color="#FF0000"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;"><br></span></strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;">یک بار به برادرم گفتم:برو نگاه نتیجه امتحاناتم بکن اگه یک درس افتادم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"> </span></strong></span></font></p></span><p><font color="#FF0000"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;">تو خونه در حضورپدر بگو (السلام علیکم)<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif">و اگه دو تا درس بود بگو <br></span></strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;">(السلام علیکم و رحمت الله)<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif">اگه سه تابودبگو <br></span></strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;">(السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو)<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></span></strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;">طوری که بابامون متوجه نشه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">.برادرم که بر گشت گفت:</span></strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;">السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو</span></strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;">ان الله و ملاءکتو یوصلون علی النبی</span></strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;">یا ایاالذین امنو سلو علیهم وسلمو تسلیما <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></span></strong></span></font></p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><p><br><font color="#3333FF"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13px;"><strong>یه ماه پیش هندونه خوردم ، پوستش و گذاشتم دم در،شهرداری ببره<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></strong></span></font></p></span><p><font color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>طرف زنگ آیفون و زده ،میگه:با ژیلت تمیزش کردی ؟؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></strong></span></font></p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial;"><font size="2"></font></span></font></p><p><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="font-size: 10pt;"><strong></strong></span></font></font></p></span><br><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong></strong></span></font><p></p><p><font color="#3333FF"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;">ترم یک یه دانشجوی پسر بود تو کلاسمون آخر ترم معدلش شد 19.56<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"></span></strong></span></font></p><p><font color="#3333FF"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;">تحقیق کردیم فهمیدیم استادا با دختر اشتباه گرفته بودنش<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></span></strong></span></font></p><p><font color="#3333FF"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;">تازه یکی از استادام ازش خواستگاری کرده بود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></span></strong></span></font></p><p><font color="#3333FF"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;">بد زمونه ای شده بددددددددددد !!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></span></strong></span></font></p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>کلی تف نگه داشتم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"></strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>منتظرم روزی پولدار بشم باهاش پولامو بشمرم !<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></strong></span></font></p><p><br><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong></strong></span></font></p></span><p><font color="#3333FF"><strong><font size="2">یه بار سر جلسه امتحان کف دستم عدد پنج نوشتم واسه رسوندن تقلب،</font></strong></font></p><p><font color="#3333FF"><strong><font size="2">نشونه دختره دادم &nbsp;بعد دختره فک کرده قلبه!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></strong></font></p><p><font color="#3333FF"><strong><font size="2">از ذوقش امتحانشو که گند زد هیچ، همونجا بله رو هم گفت!!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font></strong></font></p><p><font color="#3333FF"><strong><font size="2">شوهر نیست میفهمی، مجبور بود مجبور …….<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></strong></font></p><p><br><font color="#3333FF"><strong></strong></font></p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><p><font size="2"></font></p><p><font size="2"><font color="#FF0000"><strong><font size="2">یه روز تو تاکسی نشسته بودم یه دختره هم کنارم نشسته بود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></font></strong></font></font></p><p><font size="2"><font color="#FF0000"><strong><font size="2">از یه خیابون رد میشدیم که پمپ گاز داشت راننده تو آینه نیگا کرد و گفت</font></strong></font></font></p><p><font size="2"><font color="#FF0000"><strong><font size="2">خانوم ، آقا ، اجازه میدین خلوته یه گاًزبزنم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif">من گفتم مشکلی ندارم</font></strong></font></font></p><p><font size="2"><font color="#FF0000"><strong><font size="2">داداش ،و دوتایی به دختره نیگا کردیم جواب داد نه تورو خدا من نامزد دارم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></strong></font></font></p><p></p></span><p><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;"></span></strong></span><br></p><p><font color="#3333FF"><strong><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">یه بنده خدا میگفت:</span></strong></font></p><p><font color="#3333FF"><strong><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">دیروز دوست دختررِفیقَم بِهِم زَنگ زَد گُفت:سَلام میخوام بِهِم یه کُمَکی کنی!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"></span></strong><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"></span></font></p><font color="#3333FF"><strong></strong></font><p><font color="#3333FF"><strong><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">گُفتَم : بِفَرمایید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif">گُفت : حامد ‘ گلکسی اس فایو ‘ دوست داره یا</span></strong></font></p><p><font color="#3333FF"><strong><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">‘ایفون فایو گلد اس ‘<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"> فردا تَوَلُدِشِه موندَم چی واسَش بگیرَم !!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"></span></strong></font></p><p><font color="#3333FF"><strong><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">.</span></strong></font></p><p><font color="#3333FF"><strong><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">بَعد مَن یه بار فِلَش دوست دخترم تو جیبَم جا موند<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/40.gif">ساعَت 2 نِصفه شَب</span></strong></font></p><p><font color="#3333FF"><strong><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"> بِهِم اِس داده<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/37.gif">فِلَشو پیچوندی دیگه ؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"> فِلَشِت میکُنم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></span></strong></font></p><p><font color="#3333FF"><strong><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">اینم شانس من دارم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></span></strong></font></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong><br></strong></span></p><p><font size="2"><font color="#FF0000"><strong><font color="#3333FF"><font color="#FF0000">10هزار تومن گذاشتم ته کمد زیرِ لباسام</font></font></strong></font></font></p><p><font size="2" color="#FF0000"><strong><font size="2">که یادم بره و بعدا که&nbsp;ببینم روحم شاد شه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></strong></font></p><p><font size="2" color="#3333FF"><strong><font size="2"><font color="#FF0000">الان 6 ماه گذشته،ساعتی نیست که بهش فکر نکنم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></font></strong></font></p><br><font color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong></strong></span></font><p></p><p><font size="3" color="#3333FF">امروز تو خیابون از کنا ر یه دختره رد میشدم اومدم از تو کیفم شیشه آب </font><font color="#3333FF"><br></font></p><font color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>معدنی در بیارم یکم آب بخورم،<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif">فکر کرد اسید پاشم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"> یه گاز فلفل از تو جیبش <br></strong></span><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"></span></font><p><font color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong>درآورد زد تو صورتم و بعد با شوکر زد تو سرم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/43.gif">مردم چه آمادگی پیدا کردن<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"></strong></span></font></p><p><font color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong> ماشالله!!منم الان رو تخت بیمارستانم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"> و فراموشی گرفتم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif">لطفا هر کس</strong></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong><font color="#3333FF"> منو میشناسه بیاد منو ببره تحویل خانوادم بده و مژدگونی بگیره</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/86.gif"></strong></span></font></p><p><br></p><p><font size="6"><strong><font color="#3333FF">خوب ادامه مطلب هم دیدن کنید</font></strong></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><br><font color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><strong></strong></span></font></p><br> text/html 2015-01-31T13:01:55+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com شقایق دلم گرفته ای دوست ، هوای گریه با من http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/967 <div style="text-align: center;"><img src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2089.gif" alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com "></div><div><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من</span></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px; text-align: center;"><strong style="line-height: 21.6000003814697px;"><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">گر از قفس گریزم کجا روم، کجا من؟</span></strong></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><br></span></font></div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><div style="text-align: center;"><strong style="line-height: 21.6000003814697px;"><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">کجا روم که راهی به گلشنی ندانم</span></strong></div></strong><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px; text-align: center;"><strong style="line-height: 21.6000003814697px;"><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">که دیده برگشودم به کنج تنگنا من</span></strong></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><br></span></font></div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><div style="text-align: center;"><strong style="line-height: 21.6000003814697px;"><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">نه بسته‌ام به کس دل، نه بسته کس به من&nbsp;دل</span></strong></div></strong><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px; text-align: center;"><strong style="line-height: 21.6000003814697px;"><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">چو تخته‌پاره بر موج، رها، رها، رها من</span></strong></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><br></span></font></div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><div style="text-align: center;"><strong style="line-height: 21.6000003814697px;"><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">ز من هر آنکه او دور ، چو دل به سینه نزدیک</span></strong></div></strong><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px; text-align: center;"><strong style="line-height: 21.6000003814697px;"><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">به من هر آن که نزدیک، ازو جدا، جدا من!</span></strong></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><br></span></font></div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><div style="text-align: center;"><strong style="line-height: 21.6000003814697px;"><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی</span></strong></div></strong><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px; text-align: center;"><strong style="line-height: 21.6000003814697px;"><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">که تر کنم گلویی به یاد آشنا من</span></strong></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><br></span></font></div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><div style="text-align: center;"><strong style="line-height: 21.6000003814697px;"><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">ز بودنم چه افزود؟ نبودنم چه کاهد؟</span></strong></div></strong><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px; text-align: center;"><strong style="line-height: 21.6000003814697px;"><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">که گویدم به پاسخ که زنده‌ام چرا من؟</span></strong></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><br></span></font></div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><div style="text-align: center;"><strong style="line-height: 21.6000003814697px;"><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">ستاره‌ها نهفتم در آسمان ابری</span></strong></div></strong><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;">&nbsp;</p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: 11pt;">دلم گرفته ای دوست ، هوای گریه با من<span style="font-size: xx-small;"><span style="font-size: small;"><br></span></span></span></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><img src="http://boro-baba-gham-chie.persiangig.com/image/LOVE%20WALIPER/tumblr_ldbt3c7tPU1qdu4dpo1_500.jpg"></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6000003814697px;"><img src="http://falshbaner.persiangig.com/image/nazar/17.gif" alt="شکلک های محدثه"></p></div> text/html 2015-01-31T12:03:12+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com امیرحافظ* سبزوار لحظاتی هست که هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند و فقط و فقط نیاز به اندکی مردن داری ! http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/965 <p><font size="2">به خاطر یه <font size="4"><font color="#FF0000">غریبه</font> </font>کشید خط رو من</font></p><p><font size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8167466900/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B9.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" width="164" border="0" height="137" hspace="0"></font></p><p><font size="2">هروقت زنگ میزم بهش <font size="3" color="#FF0000">پشت خط</font> بودم.....</font></p><p><font size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8167451842/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%B0%DB%B8%DB%B9%DB%B9.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" width="164" border="0" height="139" hspace="0"></font></p><p><font size="2">همه فرصت هامو به خاطرش از دست دادم،</font></p><p><font size="2"> هرچی مزاحمی داشتم به اینو اون پاس دادم...اما یه روز میاد منم دیگه نمیشناسمش...</font></p><p><font size="2">ب اون گفته<font size="3" color="#FF0000"> امیرو </font>من نمیخواستمش....گفته نمیخواستم فقط بازیش میدادم...</font></p><p><font size="2">منم دیگه هیچ وقت کسی رو تو جای خالیش نمیزارم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></font></p><p><a href="http://parsskin.com/" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/5.gif" width="400" border="0" height="40"></a></p><p><font size="2">چرا زنگ میزنم رد میده؟یعنی حقیقت داره؟</font></p><p><font size="2">یه چیزای رو شنیدم یعنی حقیقت داره؟ دله تنگ من امشب وصیت داره،اره <font color="#FF0000">عروسیته </font></font></p><p><font size="2">خودم میدونم ...امشب میام اگه تا اون موقع زنده بمونم.....<br></font></p><p><font size="2">امشب عروسیته یه تبریک بدهکاری خیلی اروم تور صورتتو بده پایین، دیگه کم کم عروس باید</font></p><p><font size="2">آماده شه چقدر به صورتت میاد اون آرایشت...ماهم از همین جا بهتون <font color="#FF0000">تبریک میگیم</font> عیب</font></p><p><font size="2">&nbsp;نداره اگه&nbsp;پیش همه&nbsp;تحقیر میشی،مهم تویی که میدونی من <font color="#FF0000">چقدر میخوامت</font>، با من بودی</font></p><p><font size="2">&nbsp;اما یکی دیگه اومد سراغت، <br></font></p><p><font size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8167452292/958_9.png" alt="" align="bottom" vspace="0" width="192" border="0" height="186" hspace="0"><img src="http://s4.picofile.com/file/8167452392/untitl5.png" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><p><font size="2">الان خیلی اروم کنارش واستادی توکه اول راهی ما ته داستانیم،</font></p><p><font size="2">با کفش های پاشنه بلند خوشکل سفید از پله های سالن داری بالا میری چپ و راستت </font></p><p><font size="2">فقط صدای دسته میدونم به یادم نیستی حتی یه لحظه...اما ب<font color="#FF0000">یخیالش رسمش اینه اونی</font></font></p><p><font size="2"><font color="#FF0000">&nbsp;که عاشقشی یه روز از دستت میره،</font> تو هم برو مثل همه دیگه خوش باشی خانم دیگه</font></p><p><font size="2">&nbsp;تا اخر زندگیت خوشحالی با اون....</font></p><p><font size="2" color="#3333FF">(همه خاطره ها میکنم فراموشش دار یکی دیگرو میبینم در اغوشش،)</font></p><p><font size="2">یادته روز اشنایی با اون پسره؟منم به خیال اینکه الان یه زنگ بزنه منم ب خیال اینکه اونم</font></p><p><font size="2">&nbsp;منو دوست داره.... <br></font></p><p><font size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8167452692/Photo0369_001.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" width="327" border="0" height="187" hspace="0"></font></p><p><font size="2">نگو ارزوشه با یکی دیگه دوست باشه،همه اشناها امارشو قشنگ میدادن..</font></p><p><font size="2">نگو هرروز باهم دیگه قرار میزارن، انگار کم کم دیگه به اون عادت کردش میدونم دیگه امیدی</font></p><p><font size="2">&nbsp;نیست به برگشتش،اونم مثل همه <font color="#FF0000">منو ول کردو رفت</font> همه خاطراتو زیر پاش له کردو ررفت<br></font></p><p><font size="2">منم به امید اینکه یه روز برمیگرده اما نگو روزای خوبشو با اون سر میکرده...اینقد حرف دارم</font></p><p><font size="2">&nbsp;دلم پر از دلهره اخه جای خالیشو کی دیگه برا پر کنه؟</font></p><p><img src="http://s4.picofile.com/file/8167453450/rrrrrrr.png" alt="" align="bottom" vspace="0" width="144" border="0" height="102" hspace="0"></p><p><font size="2">اره منم همونی که به خاطرت تو روی</font></p><p><font size="2">&nbsp;همه واستادمو تو به ظاهرت میرسیدی و خیابونارو متر میکردی...</font></p><p><font size="3" color="#FF0000">تو پیش اون بودی ما به تو فکر میکردیم......</font></p><p><img src="http://s4.picofile.com/file/8167454592/images5KT0SB77.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" width="255" border="0" height="121" hspace="0"><br><font size="2" color="#FF0000">################################################</font></p><p><font size="2"><font size="3" color="#3333FF">یه متن زیبا:واقعا قشنگه و اونی که نوشته از ته دلش بوده <br></font></font></p><p><font size="2"><font size="3" color="#3333FF">چون بخونی ب دلتون میشینه......<br></font></font></p><p><font size="2">چندوقت&nbsp;بعد من درکنار یک زن زندگی میکنم، زنی که اسمش در <font color="#3333FF">شناسنامه ام</font> ثبت شده است </font></p><p><font size="2">و همسر من محسوب میشود.</font><font size="2">زنی که شاید من <font color="#3333FF">مرد رویاهایش</font> باشم اما او هیچ وقت <font color="#3333FF">زن رویاهای </font></font></p><p><font size="2">من نمیشود....رویایی ترین کسی که میخواستم <font color="#3333FF">تو بودی</font>، <font color="#FF0000">جسمم در کنار او میخوابد</font> ام<font color="#3333FF">ا افکارم</font></font></p><p><font size="2" color="#3333FF">&nbsp;در کنار تو،</font></p><p><font size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8167456034/%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" width="272" border="0" height="138" hspace="0"></font></p><p><font size="2">بعدا وقتی بی هوا به یادت می افتم فقط به این فکر میکنم که <font color="#FF0000">خوشبختی یا نه؟</font></font></p><p><font size="2">شاید اسم تورو گذاشتم روی <font color="#FF0000">دخترم</font>،سالها بعد من کسی هستم که از عذاب وجدان <font color="#FF0000">خواهد مرد.</font>..<br></font></p><p><font size="2">عذاب اینکه <font size="3" color="#3333FF">کاش قدر هم را میدانستیم</font>..../مردی که به تو فکر میکند اما <font color="#FF0000">در کنار زن دیگریست.</font>..</font></p><p><font size="2">مردی که به دوست داشتن های زن دیگر پاسخ میدهد اما <font color="#3333FF">نه از ته دل....</font>سالها بعد وقتی</font></p><p><font size="2">&nbsp;همه خوابن میروم در آشپزخانه و یک نخ سیگار روشن میکنم و<br></font></p><p><font size="2"><img src="http://s4.picofile.com/file/8167457400/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B1_001.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><p><font size="2">در آن نور کم سوی چراغ خواب <font color="#FF0000">به تو فکر میکنم</font>....از سیگار کام های عمیق میگیرم....</font></p><p><font size="2">و به این فکر میکنم زندگیم چه میشداگر <font color="#3333FF">تو همسرم بودی</font>؟درحالی که دارم در فکرت غرق</font></p><p><font size="2"> میشوم سیگار تمام میشود و <font color="#FF0000">میسوزد بین انگشتان دستم را....</font>/من باید با عذاب و دلی</font></p><p><font size="2"> پر از غم باید بروم <font color="#3333FF">کنار زنی بخوابم</font> که همیشه آرزو میکنم <font color="#FF0000">کاش تو جای او بودی........</font></font></p><p><font size="2"><img src="http://s4.picofile.com/file/8167458676/55555555555.png" alt="" align="bottom" vspace="0" width="275" border="0" height="134" hspace="0"></font></p><p><font size="2" color="#FF0000">########################################</font><br></p><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12pt;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#330033">سیگاری شدنم را پنهان نمیکنم... بهترین دوستم را همه باید ببینند<font size="2">،</font>در خانه بلوا شده<font color="#FF0000"> بیچاره مادرم..</font>..</font></span></p><font size="2"><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12pt;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#330033"><img src="http://s4.picofile.com/file/8167458818/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B1.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" width="164" border="0" height="158" hspace="0"></font></span></p><p><a href="http://parsskin.com/" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/5.gif" width="400" border="0" height="40"></a><br><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12pt;"></span></p></font><p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">درد می کشم ، درد<br></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هم تلخ است هم ارزان<br></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هم گیراییش بالاست<br>هم اینکه تابلو نمی شوم و رفیقی که مرابه درد معتاد کرد ناباب نبود،</font></p><p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اتفاقا <font color="#FF0000">باب باب بود</font> فقط نگفته بود که ماندنی نیست،همین!</font></p><p><img src="http://s5.picofile.com/file/8167459084/77777777777.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" width="252" border="0" height="117" hspace="0"></p><p><a href="http://parsskin.com/" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/5.gif" width="400" border="0" height="40"></a></p><p><font size="2">لعنت به کسی که اگه بخواد منت بزاره منو میخواستی فقط واسه گشت و گزارت،</font></p><font size="2">ازت ممنون هرطوری بودی با من.....خداحافظ واست ارزوی خوبی دارم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br><font size="3" color="#6600CC">ادامه مطلب دوست داشتی بیا</font><br></font> text/html 2015-01-31T12:02:01+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com امیرحافظ* سبزوار کاش یکی بود که فقط با یکی بود http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/966 <font size="2"><div class="PostTitle" dir="rtl"><p><font size="2">لحظاتی هست که هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند و فقط و فقط نیاز </font></p><p><font size="2">به <font color="#FF0000">اندکی مردن داری</font>!</font>مثل یک سکوت تلخ چه ساده باختم میان <font color="#FF0000">بی توجهی های تو …</font></p></div><div class="PostTitle" dir="rtl"><a href="http://negaheasheghane.blogfa.com/post/16"><font color="#3333ff"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دل به دریا زدم</font></font></a><br><br></div></font><font color="#3333ff"><font size="2">شروع غزل دل به دریازدم</font>&nbsp; ،<font size="2">همان بیت اول رگم را زدم&nbsp;</font> </font> <font size="2"><div class="postbody"><div id="postbody"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><p></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333ff"></font><p><font color="#3333ff"><img src="http://s5.picofile.com/file/8167459726/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%B0%DB%B8%DB%B9%DB%B2.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" width="173" border="0" height="164" hspace="0"></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333ff">چه ترسی از این کارها داشتم</font><font color="#3333ff"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font>دل<font color="#3333FF">م پا نمی داد اما زدم<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">،</font>دو سه قطره که روی کاغذ چکید</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF">&nbsp; تو را توی خون دیدم وجا زدم</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF">،</font><font color="#3333FF">و خون بیشتر شد تو جاری شدی<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">،</font>لب کاغذم را کمی تا زدم</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF">ولی ریختی روی گل های فرش</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF">،</font><font color="#3333FF">به این&nbsp;بخت کم رنگ تیپا زدم<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">،</font>حضور تو از خون من محو شد</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF">ومن باز در عشق درجا زدم</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF">،</font><font color="#3333FF">وآنقدر مشتاق مردن شدم</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333ff"></font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333ff"><img src="http://s4.picofile.com/file/8167460100/44694165.png" alt="" align="bottom" vspace="0" width="330" border="0" height="136" hspace="0"></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333ff">که حتی خودم را به حاشا زدم</font><font color="#3333ff"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">،</font></font>نگاهی به تیغ&nbsp;ونگاهی به رگ <br></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333ff"></font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333ff"><img src="http://s4.picofile.com/file/8167460426/000000121.png" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><p><font size="4" color="#3333ff"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دلم را دوباره&nbsp;به دریا زدم</font> </font></p></div></div><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رگـــــــم</font> را زدم...</font>خون از رگهایم جاری شـد...شـاید این قطرات تاوان<font color="#3333FF"> اشتباهاتم </font>باشـد..<br>شـــــاید این قطــــرات بهـای از دست دادنت باشـد..شــــــــــاید...</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF">شــــــــــاید</font><font color="#3333FF">...</font></p><p>&nbsp;<a href="http://parsskin.com/" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/5.gif" width="400" border="0" height="40"></a></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مینویسم با رنگ خون خونی از قلبم ...دوست داشتم عاشقت بمانم و ماندم</span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#3333FF">ته ته دنیا هم میمانم </font>میخواستم در اغوش تو بمیرم اما نشد <font size="4" color="#3333FF">نگذاشتند&nbsp;</font></span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">سرنوشت نگذاشت مرا ببخش <font color="#3333FF">ببخش ای هم نفسم دوست داشتم ک</font>نارت بمانم&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 12pt;"><font size="2">تا پایان زندگی ام مرا ببخش ای امیدم</font>...</span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 12pt;">$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$</span></p></font><p><font size="2"><font size="4">اینم یه رپ:</font><br></font></p><p><font size="2">تخت خوابم بی تو <font color="#3333FF">تخت بیداری </font>شد،ع<font color="#3333FF">شق تو دود کردم</font> خونه سیگاری شد...</font></p><p><font size="2"><img src="http://s4.picofile.com/file/8167460876/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B3.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><p><font size="2">تو گوشیم اتفاقی عکساتو دیدم یهویی،راستی حالت خوبه بگو<font color="#FF0000"> بی من چطوری؟</font><br> یادم رفته بودا گفتی نمیشناسم تورو،فکرشم نمیکردم اینجوری از من ببُری...</font></p><p><font size="2">ببین با تو اما خودتو نزن به اون راه،همون که بریده بود همیشه از درد دنیا<br> که تو ام اومدی اضافه شدی بهش،حالا بیخیال لم دادی کنار شومینه<br> <font color="#3333FF">داری میخندی به حرفام طبق معمول</font>،همون که شبا تا صبح بیدار به عشق من بود<br> این حس مردود ذهنمو اذیت میکنه،اونی که حساس حتی رو اسم من بود</font></p><p><font size="2">الان خیلی وقته صداتو نشنیدم ولی تو،خیلی راحت رفتی پ قیدمو زدیو<br> من هنوز ت<font color="#FF0000">عصب دارم حتی رو عکسات </font><font color="#3333FF">به حرفام نخند بکش جلو روسریتو</font><br> <font color="#009900">دنیای شما با من همخونی هرگز نداره </font>به همه بگو این عربده هاش مجوز نداره<br> باشه خیالی نیست اینجوری نمیمونه گفتم برو که دیگه فکر کردن به تو ارزش نداره</font></p><p><font size="2" color="#33CC00">(چه زود گذشتی از دلم؟چه زود فراموشت شدم؟سخته نباشی پیش من<br> چطور فراموشت کنم؟نیستی ببینی که چقدربریدم از این زندگی </font><font size="2" color="#33CC00">نیستی ببینی بعد تو<br> کارم شده دیوونگی،بیزارم از این سرنوشت آسون تورو سپرد به اون شاید به گوشت نرسید<br> با گریه میگفتم بمون میترسم از این جاده ها از این خیابونای سرد<br> از روز اول هیچکسی عشق مارو باور نکرد....)</font></p><p><font size="2">صدام آشناست یا باهام غریبه ای ؟من همونما مزاحم همیشگی<br> همون که میگفت بدون تو نمیشه یادته اون که نمیفهمه الان پی خوشی ثابته<br> اون که ن<font color="#FF0000">میفهمه غرور مردونه چیه</font>،میگفت همیشه میمونه <font color="#FF0000">قول ِ مردونه میده</font><br> حالا کجاست که جای سالم رو&nbsp;بدنم نمونده؟</font></p><p><font size="2"><img src="http://s4.picofile.com/file/8167461400/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%B0%DB%B8%DB%B6%DB%B4_001.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0">&nbsp; <img src="http://s5.picofile.com/file/8167461668/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%B0%DB%B8%DB%B6%DB%B1_001.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><p><font size="2">این انصاف نبود که هنوز سیگارم تموم شه<br> <font color="#FF0000">کتاب خدارو قسم خوردم</font> درکم کنه حالا با یه <font size="4" color="#3333FF">آیه </font>به یکی دیگه محرم شده</font></p><p><font size="2"><img src="http://s4.picofile.com/file/8167462092/641654564164165.png" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><p><font size="2">من <font color="#FF0000">زجه هامو </font>تو گوش آسمون میزنم تو هم گم شدی تو خوشی دارن نازتو میخرن<br> روانی میشم وقتی <font color="#FF0000">حلقشو</font> تو دستت میبینم </font><font size="2">شبا تا صبح کنار عکست میشینم<br> <font color="#3333FF">منو کشتی</font> تو خاطرات دفنم کردی حالا <font color="#FF0000">کی اومده اینجوری از من سردی؟</font><br> از دلم ساختی یه دیواره سنگی <font color="#3333FF">حالا تو آغوش اون میبینی خوابای رنگی...</font></font></p><p><font size="2">##########################################</font><font size="2"><br></font></p><font size="2"><p><font size="4" color="#3333FF">اینم یه رپ دیگه:</font><br></p><p>یه روزی میاد میبینی تو خیابون یه <font color="#FF0000">حلالم کن زیر عکسم زدن</font><br>با اینکه منو بردی از یاد ولی <font color="#3333FF">اسم تو رو دستم زدم عکس</font></p><p><img src="http://s4.picofile.com/file/8167461176/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%B0%DB%B8%DB%B6%DB%B2_001.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" width="96" border="0" height="131" hspace="0"></p><p>نه نشنوم یه روز یه جایی تو مستی بشنوی از من صدایی نه خدا اونروزو نیاره<br> که بشکنی یه دفه اسممو بیاری،وقتی دست به دست با اون دیدمت دستام لرزید<br> <font color="#FF0000">فقط تو دهنا اسمت چرخید</font>،بس کن دیگه طاغت ندارم<br> حالو روزمو دید بهت عشقت خندید زندگیم رو تکراره همش<br> کاش بشه <font color="#FF0000">بگیری فاصله تو ازش </font>؟هه دلم چه الکی خوشه...<br> کار من و تو دیگه از این حرفا گذشت.....</p><p>هواتو داشتم همیشه هه ولی <font color="#FF0000">گل عمرمنو تو کندی&nbsp;أ ریش</font>ه<br> من زمین خوردم دیگه خاک نپاش روم من همونیم که فقط <font size="3" color="#3333FF">باخته همیشه</font><br> هواتو کردم دوباره،دلم خیلی پره کاش الان بارون بباره<br> میگذره امشبم همچی تمومه ه<font size="3" color="#FF0000">مه خوبیام همه اون روزا حرومت</font><br> همه روزایی که میزدم از همه خوشیام کم نذاشتم حتی اوج نداریام<br> با پای پیاده میرسوندمت ولی الان آهنا دنبالت میان....<br> <font color="#FF0000">لعنتی شبا کابوس میبینم با سیگار روشن خط خاموش میگیرم</font>&nbsp;<br> ولی اینطوری نمیمونه دلم یه روز <font size="3" color="#3333FF">یه جا میخوره گذرت به من......</font></p><p><font color="#33CC00">$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$</font> <br></p><p><font color="#800080"><font size="5" color="#000000">ادامه مطلب دوست داشتی برو</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></p></font> text/html 2015-01-31T10:47:32+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com امیرحافظ* سبزوار وقتی حواس تو درگیر رفتن بود بیهوده جنگیدم....تو از همون اول منو نمیخواستی دیر فهمیدم http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/968 <font size="2" color="#FF0000">چقدر خوب بود اگه یکم معرفت داشتی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif">؟؟؟اما اشکالی نیست<br>&nbsp;معرفت در گرانیست به هر کس ندهندش.</font><font color="#FF0000">.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"><br><br><font size="2">&nbsp;<a href="http://parsskin.com/" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/5.gif" width="400" border="0" height="40"></a></font><br><font size="2">همیشه&nbsp; فکر میکردم هستی کنارم...حتی تورو ترجیح دادم ب خوانوادم،ولی گفتی این <br>عشق نیست فقط یه جور عادته،فکرمیکردی حرفای من همش از روی حسادته بهت گفت<br>&nbsp;بودم که من هستم کنارت نه واسه لاس زدن واسه عشق وحالت،گفتم کنارتم حتی تو روزای<br>&nbsp;بدت..گفتی مثل من زیاده دوروبرت،بهت گفته بودم ارزوم خوشحالیته<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">،گفتی بدون من<br>&nbsp;روزای خوشحالیته<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif">...باش خوش باش<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"> منکه از خدامه...این حرفامم از رو عقده هامه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br><br></font><br><font size="2"><font color="#3333FF"><font size="2">&nbsp;<a href="http://parsskin.com/" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/5.gif" width="400" border="0" height="40"></a><br></font>چقدر سحته بعد سالها نیمه گمشده خودتو پیدا کنی...اما کامل......<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></font><br><br><font color="#FF0000">فکر کنم نیمه گمشده ام بین همه تقسیم شده....به هر کسی که میرسم<br>یه حسی بهش دارم</font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"><br><br><font size="2"><font color="#3333FF">تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود....افسوس که <br>فراموش شدم....<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></font><br><br><font color="#FF0000">ب سلامتی اونی که واسه رفتنش گریه کردم....اون رفت واسه رفیقاش<br>تعریف کرد و باهم خندیدن....<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></font><br><br>د<font color="#3333FF">لگیرم از مرغ های که دانه هایه شان را خودم دادم اما برای دیگری تخم گذاش</font>تند،<br>ب<font color="#3333FF">اکی نیست...چند وقت دیگر بوی کباب شدنشان هم به مشامم میرسد....<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif"></font><br><br><font color="#FF0000">چه شب ساکتی است...انگار هیچ کس در دنیا نیست؟<br>شایدم من در دنیای هیچکس نیستم؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"></font><br><br><font color="#3333FF">ب سلامتی همه اونایی که تو شبای تنهایشون هوای اغوش عشقشون کردند<br>اما جز بالشتشون و تنهایی هیچ مهمونی ندارند...</font>.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif"><br><br></font><br><font size="2"><font size="2"><font color="#3333FF"><font size="2"><a href="http://parsskin.com/" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/5.gif" width="400" border="0" height="40"></a><br></font></font></font><font size="4" color="#FF0000">اینم متن یه رپ که ادامه مطلب گذاشتمش</font><br></font><font size="2"><br><font size="3" color="#3333FF"><br>ادامه مطلب دوست داشتی بیا</font><br></font> text/html 2014-12-23T09:26:53+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com امیرحافظ* سبزوار سلام http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/957 <p><font size="2">سلام بچه ها</font></p><p><font size="2">ببخشید یه صحبت با نویسنده ها وبلاگ داشتم که خیلی وقته پست نذاشتن و فعالیت ندارن....مثل ایدا و رها که فعالیت نداشتن، اگه میخوان اینطور باشن با عرض معذرت باید بگم حذف میشن از این وبلاگ اگ بازم فعالیت نداشته باشن.میخوام اگ بشه دوباره مثل ثابق اینجا شلوغ شه و با همون محیط قبلی/درسته زیا نبودم خودمم...اما میخوام سعی کنم بعد امتحانا دیگ بیشتر بیام </font></p><p><font size="2">دوم کسایی که هی میگن پست ها قاطی هست و رمان میخوان، سمت چپ وبلاگ تو قسمت نویسندگان رو اسم هر نویسنده کلیک کنی تمام پست هاش میاد، و کسایی هم که دنبال رمان هستن میتونن رو اسم مینا و رها کلیک کنن تا رمان ها بیاد.</font></p><p><font size="2">بعدشم اینجا نزدیک 40تا صفحه داره و میتونیین برین صفحات قبل شاید رمانی یا مطلب جدیدی اون صفحات باشه</font></p> text/html 2014-11-20T08:42:12+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com امیرحافظ* سبزوار نــوشـتــه هــایــم گریبان گیرت میشوند....بس که بینشان آه کشیدم http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/955 <p><span style="color: rgb(0, 204, 153);"><font face="Verdana" size="3">داستان از آنجا شروع شد که تو اسم تمام هرزگی هایت را آزادی گذاشتی </font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 204, 153);"><font face="Verdana" size="3">و من از آنجا بی غیرت شدم که فکر میکردم به تمدن رسیده ام.....</font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 204, 153);"><font face="Verdana" size="3"><br></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 204, 153);"><font color="#000000" face="Verdana" size="3">حکایت ممن حکایت اون یخ فروشیه ک ازش پرسیدند فروختی؟جواب داد نفروختم...اما تموم شد...</font></span></p><p><br></p><p><font face="Verdana" size="3"><a href="javascript:newComment(952)" target="_self"></a>نوشتم قم حا همه بهم خندیدن...گفتم به غم هایم نخدید ک هرطور نوشته</font></p><p><font face="Verdana" size="3">&nbsp;شود درد دارد/از سر به ته بخوان تا منه ان روز ها شوی</font></p><span style="color: rgb(0, 204, 153);"><font color="#000000" face="Verdana" size="3"><p><br></p></font></span><p><span style="color: rgb(0, 204, 153);"><font color="#000000" face="Verdana" size="3">کاش سرخپوستی بودم تا رد شاخه های شکسته را می گرفتم و تو را پیدا می کردم . . .<br>حالا سالهاست همه چیز شکسته و من ، روز به روز بیشتر گمت می کنم !</font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 204, 153);"><font color="#000000" face="Verdana" size="3"><br></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 204, 153);"><font color="#000000" face="Verdana" size="3">حکایت رفاقت من و تو ، حکایت قهوه ایست که امروز به یاد تو تلخ نوشیدم<br>که با هر جرعه بسیار اندیشیدم که این طعم را دوست دارم یا نه ؟<br>و آنقدر گیر کردم بین دوست داشتن و نداشتن که انتظار تمام شدنش را نداشتم<br>و تمام که شد فهمیدم باز هم قهوه می خواهم حتی تلخ تلخ تلخ !</font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 204, 153);"><font color="#000000" face="Verdana" size="3"><br></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 204, 153);"><font color="#000000" face="Verdana" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><strong><em><font color="#6600ff">بکارت را درست بخوان...!!!یک بار دیگر...!!!<br><br>این گونه برایت تفسیر کرده اند...!!!یعنی...!!!<br><br>صاحبش بکاره تو می اید...!!!چون هنوز این یکی را امتحان نکرده ای...!!!<br><br>اما وقتی بکارت را از او گرفتی دیگر بکاره تو نمی اید؟؟چون دیگر امتحانش کرده ای...!!!<br><br>میروی سراغ دیگری که بکار تو بیاید...!!!اینها افتخار نیست<br><br>اینها عقده های تو می باشند...!!!</font></em></strong></span></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 204, 153);"><font color="#000000" face="Verdana" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><strong><em><font color="#6600ff">راستی بدان یکی هست که بکارت رسیدگی کند!!!</font></em></strong></span></font></span></p><p><br></p><p><font face="Verdana" size="2"><img alt="" src="http://www.axgig.com/images/58588140055665806502.jpg"></font></p><p><font face="Verdana" size="2"><br></font></p><p><font face="Verdana" size="2"><br></font><font face="Verdana" size="3"><font size="4">ادامه مطلب بفرمایید</font><br></font></p><span style="color: rgb(0, 204, 153);"><font color="#000000" face="Verdana" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><strong><em><p><br></p></em></strong></span></font></span><p><span style="color: rgb(0, 204, 153);"><font color="#000000" face="Verdana" size="3"><br></font></span></p> text/html 2014-09-27T10:48:59+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com امیرحافظ* سبزوار سلام http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/954 <P><FONT size=2><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">مهربانتر ز دل عاشق مادر دل نیست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به دو گیتی چون دل صادق مادر دل نیست</FONT></P> <P><FONT size=2>دل پاکی طلبیدم ک کنم هدیه به او&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هرچه گشتم به خدا لایق مادر دل نیست<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>سلام سه روز پیش مادربزرگم از دنیا رفت<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> ،الان فرصت شد بیام اینجا&nbsp; ،از کسایی که</FONT></P> <P><FONT size=2>این پست میخونن بخوام یه صلوات و فاتحه برای شادی روح مادربزرگم بفرستن.<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></FONT></P> <P><FONT size=2>تشکر<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></FONT></P> <P><FONT size=2>انشالا خداوند به همتون 100 سال عمر با عزت بده. و هیچ کسی غم از دست دادن </FONT></P> <P><FONT size=2>عزیزانشو تجربه نکنه.<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></FONT></P> <P><FONT size=2>دمتون گرم.یاعلی</FONT></P> text/html 2014-09-15T09:44:33+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com شقایق خدای دنیای من........... http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/953 <font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام</font><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">هییییییییییییییییییی دلم گرفته فقط اومدم یخورده حرف بزنم یعنی حرف بزنیم!!!!!!!!!!!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">خیلیاتون پرسیدین چرا وب خلوته چرا دیگه کسی نیس!!!!!!!واقعا واسه این سوالتون جوابی ندارم یا شایدم بقول امیر از وقتی وایبر و لاین و...این چیزا اومده دیگه وب اومدن فراموشمون شده.....</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">یادتونه سال پیش چقدر شلوغ بود چقدر خوشحال بودیم چقدر شاد بودیم درسته دنیای مجازیه ولی خیلی باهم خوش بودیم دلم تنگ شده واسه همه اون روزا....</font></div><div><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">آناهیتا...آیدا...منا...پریناز...درسا...و.......دیگه هیچکدومتون نیستین میدونم هرکدومتون درگیرین ولی واقعا بنظرم چشممون زدن چون از یه روزی به بعد همه چی بهم ریخت رابطه هامون رفتارامون همه چی عوض شد دیگه اون ادمای قبل نبودیم درست میگم؟؟؟؟؟؟؟!!!!البته بین بچه ها واسه یه نفر خیلیییییییییییی خوشحالم چون به آرزوش رسید اونم آناهیتاست اما بقیه......میخوام بگم درسته مجازیه ولی حداقل خیلی به همدیگه اعتماد داشتیم و حرفای دلمون مال همین جا بود اما حالا اون اعتماد همیشگی از بین رفته....چون اون ادما دیگه ادمای قبل نیستن<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">این پستو گزاشتم فقط واسه همدردی فقط واسه حرف زدن واسه اعتماد کردن خوش باشین و قول میدم خودم زود زود سر بزنم و جواب حرفاتونو بدم خیلی دوستون دارم خدانگهدار همگی</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/27.gif"></div><div><br></div> text/html 2014-09-11T08:37:29+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com امیرحافظ* سبزوار آنقدر دنیای ما باهم تفاوت داشت که فکر کنم خطبه عقد هم مارو بهم محرم نمیکرد http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/952 <P><FONT color=#3333ff size=2>از من دوری....اما با دیگری نزدیکی میکنی<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif">......</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=2>روزگار عجیبیست ،ادمها وقتی میخواهند به تو نزدیک شوند دروغ میگویند،</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=2>و وقتی میخواهند بروند به تو راست میگویند/وهرگز به یاد نمی آورند تمام </FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=2>بودنشان همان دروغ هایی بود که به رویشان نیاوردی.</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>تو اوم دنیا اونا که مردن داشتن از دلیل مردن خودشون میگفتن که رسید به غضنفر</FONT><FONT size=2>گفت </FONT></P> <P><FONT size=2>داشتم شیر میخوردم که مردم..</FONT><FONT size=2>گفتن آخی حتما تو گلوت گیر کرده؟؟گفت نه گاوه نشست</FONT></P> <P>&nbsp;</P><FONT color=#ff0000><FONT color=#3333ff size=2> <P><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG>هرکسی حال مرا دید تو را نفرین کرد</STRONG></SPAN></P> <P>.</P> <P>.</P> <P>.</P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG>ببین بد تا کردی.....چقدر چروک شدم</STRONG></SPAN></P></FONT> <P><FONT color=#3333ff size=2>بغضم میگرد از مردانی که روزانه به دنبال 100 دختر و شاید هم 100زن هستن وبا </FONT></P> <P><FONT color=#3333ff size=2>آنها میگردن....و وقتی میخواهند ازدواج کنند دست روی پاک ترین دختران شهر میگذارند</FONT></P></FONT> <P><SPAN style="COLOR: #ffffff; FONT-SIZE: 12pt"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffffff; FONT-SIZE: 18pt"><FONT color=#330033>میدونی چیه.....؟!</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffffff; FONT-SIZE: 18pt"><FONT color=#330033>یادمه میگفتی تا آخرش باهاتم....</FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: #ffffff; FONT-SIZE: 12pt"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffffff; FONT-SIZE: 18pt"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffffff; FONT-SIZE: 18pt"><FONT color=#330033>اما نمیدونستم واسه تو آخرش بستن کمربندته........!</FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P> <P><FONT color=#3333ff size=2>در سرزمین من همه یا سنگ میفروشند..یا سنگ میزنند،یا سنگ می اندازند...یا </FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#3333ff>سنگدل هستن،یا نگاهشان سنگین است....مانده ام تو با این دل بلورین اینجا چه میکنی؟<BR></FONT></P></FONT><FONT size=3> <P><BR></P> <P><IMG style="MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 261px; HEIGHT: 174px; MARGIN-LEFT: -12px; MARGIN-RIGHT: -13px" class=rg_i name=3rmf4leAcSVm_M: src="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRQlzJDp191LhVg7dcMIf--L7uTbO_jUCOIbYXGr5yJocq9iR5" data-sz="f" data-src="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRQlzJDp191LhVg7dcMIf--L7uTbO_jUCOIbYXGr5yJocq9iR5" jsaction="load:str.tbn"></P></FONT> <P><FONT size=2>تو خیابون داشت با چادر راه میرفت...</FONT><FONT size=2>یه نفر بهش گفت:</FONT></P> <P><FONT size=2>خداوکیلی تو این گرما با این چادر نمیپزی؟</FONT><FONT size=2>که ناگهان این تو ذهنش اومد:</FONT></P> <P><FONT size=2>قل نار جهنم اشد حرا..... بگو به آنان آتش جهنم سوزان تر است</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><FONT color=#003333 size=3>به به!</FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><BR><FONT size=3><SPAN class=usercontent><FONT color=#003333>آقایون چه نسبتی با هم دارن؟</FONT></SPAN><BR><SPAN class=usercontent><FONT color=#003333>.</FONT></SPAN><BR><SPAN class=usercontent><FONT color=#003333>.</FONT></SPAN><SPAN class=usercontent><FONT color=#003333>.</FONT></SPAN><BR><FONT color=#003333><SPAN class=textexposedhide>..</SPAN></FONT><BR><SPAN class=textexposedshow><FONT color=#003333>.</FONT></SPAN><BR><SPAN class=textexposedshow><FONT color=#003333>.</FONT></SPAN><BR><SPAN class=textexposedshow><FONT color=#003333>گشت ارشاد قزوین!! :)</FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><FONT color=#003333 size=4><SPAN class=textexposedshow>ادامه مطلب دوست داشتی بیا</SPAN></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><FONT color=#003333 size=3><SPAN class=textexposedshow></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P>